Garanti

Senast uppdaterad: 21 september 2020

Wallius Welding Machines Ltd (nedan kallade Wallius Svetsmaskiner) levererar svetsmaskiner och utrustning till både konsumenter och företagskunder för svetsanvändning. Wallius Svetsmaskiner beviljar sina produkter det mest omfattande gratis garantiprogrammet på marknaden. Genom att köpa en Wallius ®, får du bästa kvalitet och top-notch kundsupport. Wallius Svetsmaskiner övervakar kontinuerligt kvaliteten på sina produkter och testar de färdiga produkterna utförligt före leverans.

Wallius Svetsmaskiner garanterar enligt nedanstående föreskrifter och förbinder sig att korrigera eventuella defekter och defekter i svetsutrustningen som kunnat orsakas av fel i tillverkningen eller materialet under garantitiden. Wallius ® gäller för både konsument- och företagskunder i enlighet med villkoren nedan.

1. Garantiperiod

Wallius Svetsmaskiner ger nya svetsmaskiner 36 månaders garanti enligt de villkor som beskrivs i detta garantibevis. För andra nya produkter och/eller på annat sätt är garantin 12 månader utom separat inköpta reservdelar med en garanti på sex (6) månader. För använd svetssvetssning rapporteras alltid garantiperioden separat och avtalas från fall till fall. Garantiperioden börjar på dagen för den betalda fakturan som utfärdas eller skickas till slutanvändaren av Wallius Svetsmaskiner eller Wallius Svetsmaskinshandlare. Originalfakturan eller mottagandet av köpet är bevis på garantiperioden och måste uppvisas som garantibevis.

2. Garantikrav

Garantin måste registreras inom 30 dagar i Wallius Svetsmaskin Extranet-systemet på www.wallius.com. Genom registreringen ger slutanvändaren Wallius Welding Believers tillstånd att använda och lagra den information som lämnats i enlighet med Wallius registerbeskrivning. Efter registreringen får användaren ett garantiintyg via e-post. Originalfakturan eller kvittot som visar den inköpta produkten samt inköpsdatum och det garantibevis som lämnats är bevis på garantiperioden. Om registrering inte krävs kommer garantin som beskrivs i dessa garantivillkor att ogiltigförklaras.

3. Garantins omfattning

Defekter och defekter som Wallius Svetsmaskiner hittat för att omfattas av garantin kommer att repareras, bytas ut eller bytas ut, eller Wallius Svetsmaskiner kan efter eget gottfinnande återbetala inköpspriset för den defekta produkten mot den defekta produkten. Wallius Svetsmaskiner bestämmer om de ska reparera eller byta ut en del av eller hela utrustningen. Efter byte blir den utbytta delen eller enheten Wallius Svetsmaskiners egendom.

Wallius Welding Machine Warranty Obligations inkluderar endast reservdelar och arbetskostnader. Övriga förluster eller utgifter täcks inte av garantin. De reparationer som omfattas av garantin måste utföras vid Fabriken i Wallius Svetsmaskiner eller, enligt de instruktioner som företaget har gett, med en eventuellt auktoriserad servicepartner.

4. Garantibegränsningar

Svetsbrännare, mellankablar, gasslangar och andra tillsatser och tillbehör som kan levereras med svetsmaskinen klassificeras som förbrukningsdelar och undantas från denna garanti.

Garantin omfattar inte skador som orsakats av felaktig eller vårdslös användning, överbelastning, vårdslös skötsel eller naturligt slitage och afficiency, fel att använda instruktioner, onormala miljö- och driftseffekter, strömavbrott eller bristande underhåll och underhåll.

Garantin omfattar inte svetsutrustning som reparerats av någon annan än Wallius Svetsmaskiner eller Wallius svetsmaskinservicepartner.

Eventuella övertids-, rese- och fraktkostnader som kan bli följden av garantireparationen ingår inte i garantin.

Garantitiden upphör om svetsmaskinen säljs eller hyrs ut till en tredje part.

Reparationer som görs under garantiperioden förlänger eller förnyar inte garantiperioden.

Garantin täcker inte indirekta skador.

5. Tillämpning av garantin

Garanti kräver måste skickas direkt till Wallius Svetsmaskiner eller till en wallius svetsmaskin servicepartner. Kravet måste åtföljas av ett garantiintyg, originalfaktura eller kvitto med datum, serienummer och produktbeskrivning som tillhandahålls av Wallius Svetsmaskiner. När en svetsmaskin överförs måste den monteras och alla delar av svetsmaskinen måste medtas.

Wallius Svetsmaskiner utesluter alla anspråk som inte gäller rätten att korrigera fel och defekter enligt dessa villkor.

6. Lagstiftning och oenighet

Tolkningen av dessa garantivillkor och de tvister som uppstår regleras av finsk lag på ett sådant sätt att konflikter i de rättsliga principerna ignoreras.

Eventuella avtalsskillnader kommer i första hand att lösas genom förhandlingar. Om Kunden och Wallius Svetsmaskiner inte kan lösa tvisten genom förhandling, kommer eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av, eller relaterade till, villkoren för denna Garanti eller dess behörighet att avgöras i skiljeförfarande i enlighet med reglerna i Centralhandelskammarens skiljedomsnämnd. Det finns en arbitrn (1), skiljeförfarande hålls i Helsingfors, och förfarandet genomförs på finska.